Monday

TEST INTELIGJENCE: A Mund Ti Përgjigjeni Saktë Pyetjeve Të IQ?

Tags

TEST INTELIGJENCE: A Mund Ti Përgjigjeni Saktë Pyetjeve Të IQ?

IQ-ja e çdo personi matet me metoda të ndryshme, metoda që përfshin zakonisht test me pyetje ose përpunimi i objekteve të ndryshme. Me gjithë ndryshimet e tyre në modele, këto teste masin një formë të inteligjencës, kryesisht logjikën dhe të menduarin induktiv dhe jo fantazinë, vendosmërinë, inteligjencën instiktive dhe të tjera që mund të plotësonin imazhin e inteligjencës së dikujt.

A mund ti përgjigjeni disa pyetjeve të IQ vetëm duke përdorur mendjen tuaj? Mos përdorni Google, laps apo letër. Provojeni! Klikoni LUAJ TANI! më poshtë.