Saturday

18 Foto që do ju Bëjnë Lëmsh! Voto më të Vështirën për tu Kuptuar!

18 Foto që do ju Bëjnë Lëmsh! Cila ju Ngatërron më Shumë?

Iluzionet optike janë imazhe vizualisht të përsosura, që deformojnë realitetin. 

Me fjalë të tjera, ato janë mashtrim i syrit. Disa iluzione optike mbesin të pashpjeguara për vite të tëra, përderisa të tjerat zbulohen shpejtë nëse i shikon me vëmendje. Cila nga iluzionet e mëposhtme ju ngatërron më shumë? Votoni seicilën foto më vete!