Monday

KUIZE LOGJIKE: Sa Të Zot Jeni Në Matematikën Logjike?

Tags


Themelues i Logjikës matematikore konsiderohet matematikani anglez George Boole dhe kuptimet e para të logjikës formale i kanë dhënë grekët e vjetër me përfaqësuesin kryesor të saj Aristotelin. Logjika matematikore lindi nga nevoja e eliminimit të kundërthënieve dhe paradokseve që u paraqitën në teorinë e bashkësive poashtu ajo ka luajtur një rol të veçantë në lindjen e disa lëmive të reja të matematikës bashkohore. Kjo degë përsosi simbolet e deriatëhershme dhe e plotësoi me simbole të reja gjuhën simbolike.

Ndoshta ka kaluar shumë kohë nga periudha shkollës, por ne ju kthejmë mbrapsht për pak momente! Provoni të zgjidhni me shpejtësi dhe vetëm me mendje (pa makinë llogaritëse) këto probleme matematikore.