Thursday

Si të Dukeni i/e Mençur?!

Tags

Si të Dukeni i/e Mençur?!
1Fakt Psikologji

Flit qetë dhe qartë 


Kur të flasësh, flit pastër dhe në një tempo. Fillo me mbajtjen e zërit në një nivel, sepse kur je i pritur për në bërtitmë apo pëshpëritje, mund të tringëllosh më pak inteligjent.

Flit me gramatikë korrekte 


Kur të flasësh, përdor gramatikë korrekte sa më shumë që mundesh. Mos u shqetëso në qoftë se tingëllon sikur ligjërim, por sigurohu që e folura yte është korrekte. Kur përdor gramatikë jo korrekte, i tregon njerëzve se nuk e kupton gjuhën amë. Kjo të bën të dukesh jo inteligjent.

Përdori dhe shqiptoj fjalët me korrektësi 


Në qoftë se nuk i shqipton dhe nuk i përdor fjalët e sakta, atëherë kjo të bën të dukesh se po shtiresh si i mençur. Përdori fjalët që me të vërtetë i di.

Largoji belbëzimet 


Në qoftë se belbëzon gjatë fjalimit me përdorimin e “hmm,” “ahh”, atëherë nga kjo lë të nënkuptohet se sa ngadalë mendon dhe është më e vështirë të kuptohesh