Wednesday

Test Femëror: Përse Meshkujt të Duan Pikërisht TY? (Bazuar në Shkencë)

Tags

Test Femëror: Përse Meshkujt të Duan Pikërisht TY? (Bazuar në Shkencë)

Kuptimi i të bukurës është shumë i ndryshëm mes meshkujve dhe femrave; është aq shumë i ndryshëm, saqë në të dy sekset lidhet me aktivitetet e trurit. Këtë e konfirmojnë studime të fundit të cilat lidhen me sjelljet mendore.

Shikimi i veprave të artit, i pasazheve të pëlqyeshme dhe në përgjithësi i gjërave të bukura aktivizon zona të ndryshme të trurit; ndërkohë që te femrat aktivizohen të dy pjesët ballore, te meshkujt vetëm ana e djathtë. Ky ndryshim mund të jetë si pasojë e evolucionit njerëzor.

Zbuloni 5 tipet e femrave që meshkujt duan bazuar në studimet shkencore përmes këtij testi.

Për të filluar testin klikoni LUAJ TANI më poshtë: