Saturday

Test Inteligjence - Nëse Jeni të Saktë në të Gjitha Pyetjet, Jeni më të Mençur se Shumica

Tags

Test Inteligjence - Nëse Jeni të Saktë në të Gjitha Pyetjet e Këtij Testi, Jeni më të Mençur se Shumica

Inteligjenca është aftësi mendore për të zgjidhur situata të reja të krijuara ose të vështira; aftësia për të mësura nga eksperiencat; aftësia e e ambjentimit; aftësia e përcaktimit të saktë të lidhjeve të rëndësishme dhe marrdhënjeve, me ndihmën e të cilëve zgjidhim probleme të reja dhe orjentohemi në situata e ndodhura. Është njëra nga rrethanat me siguri më të rëndësishmet dhe sigurisht më të folurat, të cilën e përmënd edhe psikologjia e sotshme. Vlera e saj është koeficienti i inteligjencës, do me thënë IQ.

A keni ju një IQ më të lartë se mesatarja e njerëzve? Për të zbuluar këtë mjafton të realizoni testin më poshtë. Për të filluar klikoni LUAJ TANI më poshtë: