Monday

TEST PSIKOLOGJIK: Cili Është Personaliteti i Fëmisë Tuaj?

Tags


Të gjitha proceset psikike, siç janë: të perceptuarit, të menduarit, të ndjenjave, të mësuarit, të motivacionit etj. janë të lidhura ngushtë njëra me tjetrën, pra varën njëra nga tjetra dhe ndikojnë në njëra tjetrën.

Individi, duke kaluar nëpër këto procese psikike, gjatë periudhave të ndryshme të jetës, formon veti të caktuara personale. Duke i vërejtur këto veti gjatë aktivitetit të individit, ne vërejmë mënyrën e veçantë të sjelljeve, që është karakteristike për të. Këto veti karakteristike, mënyrën e përgjithshme dhe të veçantë të sjelljeve të njerëzve dhe të çdo individi, si manifestohen, si zhvillohen dhe nga cilët faktor varën ato, i studion Psikologjia e personalitetit.

Bëni këtë test për të gjetur se cfarë personaliteti ka fëmija juaj dhe të zbuloni gjithashtu se si duhet të silleni me fëminë tuaj. Per te filluar testin klikoni LUAJ TANI! me poshte: