Tuesday

Test Psikologjik: E Kaloni Dot Testin e Ndershmërisë

Tags

Test Psikologjik: E Kaloni Dot Testin e Ndershmërisë

Ky test psikologjik do ju tregojë me përpikmëri shkencore nivelin tuaj të pastërtisë e dëlirësisë. Por më parë le të pyesim veten; Cfarë është ndershmëria?

Ndershmëria është cilësia njerëzore e marrëdhënies dhe veprimit me çiltërsi, vërtetësi dhe drejtësi në të gjitha pikëpamjet e jetës. Ndershmëria mund të përshkruhet edhe si shmangia e gënjeshtrës, trillimit dhe mashtrimit. Në krahasim me vërtëtësinë, emërtimi ndershmëri nënvizon mungesën e shtysave përfituese të gënjeshtrës dhe njëkohesisht lejueshmërinë e paparamenduar të çuarjes në gabim, kjo do të thotë njeriu mund të mbesë i ndershëm, edhe nëse ai i tregon tjetrit të pavërtetën, të cilën ai e beson si të vërtetë.

Në pikëpamjen e etikës, ndershmëria zakonisht mendohet cilësi pozitive. Megjithese në jetën e përditshme shumica e njerezve i lejon vetvetes gënjeshtra të vogla, duke e menduar ndershmërine absolute si naivitet ose madje marrëzi.

Tani që dimë gjithcka mbi pastërtine e dëliresinë le të fillojmë testin tonë duke klikuar më poshtë GIOCA!