Saturday

TEST PSIKOLOGJIKE: Çfarë Shikoni VËRTETË Kur Vëzhgoni Njerëzit?

Tags


Truri i njeriut nuk është i gatshëm të shpenzojë shumë kapacitetin dhe energjinë e tij, përveçse në raste të domosdoshme.

Për të evituar mbingarkesën, truri mbështetet në proçese mendimi të thjeshta dhe efikase jo aq për përtaci – edhe pse një pjesë e saj qëndron – por më shumë për prakticitet. Rreth tij ndodhin kaq shumë gjëra që duhen kuptuar, zbuluar dhe reaguar sa që truri e ka të pamundur ti japë rëndësinë e duhur gjithçkaje.

Pra, kur është fjala për t’ju perceptuar, kolegët tuaj janë (pa e kuptuar) duke u mbështetur kryesisht në supozime, shtegu i preferuar ky i trurit dorështrënguar. Supozimet udhëzojnë atë që perceptuesi sheh, se si interpretohet informacioni, dhe se si mbahet mend, duke formuar një kuadër të plotë të perceptimit të tij ose të saj ndaj jush.

Pu ju sa mirë mund të lexoni shprehjet e fytyrës dhe gjuhën e trupit të të tjerëve? Për ta zbuluar zhvilloni testin e mëposhtëm duke klikuar LUAJ TANI!