Monday

TEST: Sa Pasion Ka Brenda Jush?

Tags

TEST: Sa Pasion Ka Brenda Jush?

Përse Psikologët gjejnë gjithmonë dicka për të thënë të kundërtën e asaj që duket se është. A nuk mund të ekzistojë pasioni përjetësisht , mund të ketë pasion të shfrenuar, dhe si mund të ndihesh jo i sigurt në përjetimin e një pasioni.

Psikologu mbetet i tretë, dhe si i tillë nuk shtrëmbëron realitetin, por sheh më thëllë dhe në kohë,si proces i një shkaku që sjell pasojën që jo domosdoshmërisht në momentin e ndodhur.

Pasioni përvec ndjesisë së alkimisë trupore, është më tepër se kaq, është një gjëndje komplekse që ndizet e shuhet si përdorimi i një çakmaku,jo e përbuzur kaq keq,por e shpjeguar si një rrymë me elektricitet të fortë.

Zbuloni sa pasionant jeni JU tani. Ndoshta do të jetë një surprizë për ju. Per te filluar testin klikoni LUAJ TANI! me poshte: