Saturday

TEST SOCIAL: E Gjejmë Dot Çfarë Studenti Jeni (Apo Keni Qenë)?

Tags


Disa nxënës nuk arrijnë të kuptojnë arsyen e mosarritjes së suksesit megjithëse punojnë shumë ndërkohë që shokët e tyre bëhen të suksesshëm duke studiuar shumë pak. Në të vërtetë ky ndryshim krijohet nga mësimi i ndërgjegjshëm dhe të mësuarit me detyrim. Për këtë arsye duhet të konceptojmë mire motivimin, çfarë dhe pse duhet të mësojmë.

Jeni ju i/e para që ngreni dorën gjithmonë kur profesori bën një pyetje apo gjeni gjithmonë justifikime pse nuk keni bërë detyrat e shtëpisë? Bëni kuizin tonë dhe zbuloni cili tip studenti jeni ju.

Per te filluar klikoni LUAJ TANI! me poshte: