Saturday

10 Fakte: Nëse Bota do të Kishte Vetëm 100 Njerëz

Tags

10 Fakte: Nëse ajo do të kishte vetëm 100 vetë

Në vijim është një version i detajuar i statistikave tona mbi Popullsia 100, të përditësuar për të pasqyruar popullsinë botërore qe ka arritur 7 miliardë njerëz.

Nëse Bot kishte 100 njerez:

Gjinia

50 do të jenë femër
50 do të jenë mashkull

Mosha

26 do të jenë 0-14
66 do të jenë 15-64
8 do të jenë 65 dhe më të vjetër

Gjeografia

60 do të jenë nga Azia
15 do të jenë nga Afrika
11 do të jenë nga Evropa
9 do të jenë nga Amerika Latine dhe Karaibe
5 do të jenë nga Amerika e Veriut

Feja

33 do të jenë të krishterë
22 do të jenë musliman
14 do të jenë Hindu
7 do të jenë budist
12 do të besojnë në fetë e tjera
12 nuk do të jetë fetare ose identifikuar
si të lidhur me një besim të veçantë

Gjuha ametare

12 do të flasin Kinezisht
5 do të flasin Spanjisht
5 do të flasin Anglisht
3 do të flasin Arabisht
3 do të flasin Hindi
3 do të flasin Bengalisht
3 do të flasin Portugalisht
2 do të flasin Rusisht
2 do të flas Japonisht
62 do të flasin gjuhë të tjera

Shkrim e kendim

83 do të jetë në gjendje të lexojnë dhe shkruajnë
17 nuk do të mund te lexojne e shkruajne

Edukimi sipas gjinise

88% e meshkujve do të jetë në gjendje të lexojnë dhe të shkruajnë
12% e meshkujve nuk do të jetë në gjendje të lexojnë dhe të shkruajnë
79% e femrave do të jetë në gjendje të lexojnë dhe shkruajnë
21% e femrave nuk do të jetë në gjendje të lexojnë dhe të shkruajnë

Arsimi

76% e meshkujve në moshe per shkolle do të kenë një arsim fillor
72% e femrave ne moshe per shkolle do të kemi një arsim fillor

66% e meshkujve ne moshe per shkolle do të kemi një arsim të shkollës së mesme
63% e femrave ne moshe per shkolle do të kemi një arsim të shkollës së mesme

7 do të kenë një diplomë kolegji

 

Urban / Rural

51 do të jenë banorët urban
49 do të jenë banorët e zonave rurale

Uji i pijshëm

87 do të kenë akses në ujë të pijshëm
13 do të përdorni ujë të papaster

Ushqimi

15 do të jenë të kequshqyer
Sëmundjeve Infektive
<1% do të ketë HIV / AIDS
<1% do të ketë tuberkulozin

Varfëria

48 do të jetojnë me më pak se 2 USD në ditë
1 në 2 fëmijë do të jetojë në varfëri

Elektriciteti

78 do të ketë energji elektrike
22 nuk do të kene

Teknologji

75 do të jenë përdoruesit e telefonit celular
30 do të jetë përdoruesa aktivë të internetit
22 do të zotërojnë ose të ndajnë një kompjuter

Sanitaret

65 do të ketë sherbime sanitare
16 nuk do të kenë tualete
19 do të ketë tualete te papërmirësuara