Monday

Gjë - e - Gjëza e Asaj që Do dhe Nuk Do Njëkohësisht

Tags

Gjë - e - Gjëza e Asaj që Do dhe Nuk Do Njëkohësisht

Ky kuiz logjik vjen tek ju në formën e një gjëegjëze.

Kuizi kërkon përgjigje për një pyetje fare të thjeshtë në pamje të parë. Cila është ajo gjë që nuk e do por kur e ke nuk don ta humbasësh.
 
Ndoshta ky është një kuiz i thjeshtë për shumë nga ju edhe pse kuizi kërkon mprehtësi gjykimi.

Përgjigjia e saktë zbulohet me poshte:Natyrisht përgjigjia e saktë është

"PROCESI GJYQËSOR". 

Sepse askush nuk do të shkojë në gjykatë por nëse shkon natyrisht që don të fitojë.