Sunday

Gjë - e - Gjëza e Gjërave që Lagen

Tags

Gjë - e - Gjëza e Gjërave që Lagen

Ky kuiz logjik vjen tek ju në formën e një gjëegjëze.

Kuizi flet për diçka që kur than laget gjithmonë e më shumë.

Ndoshta ky është një kuiz i thjeshtë për shumë nga ju edhe pse kuizi mundohet të rrisë shkallën e vështirësisë përmes imazhit që krijon konfuzion.

Përgjigjia e saktë zbulohet me poshte:Natyrisht përgjigjia e saktë është

"PESHQIRI" 

i cili sa më shumë than gjërat e tjera nga uji aq më shumë laget vetë nga uji.