Monday

Në Hapësirë Nuk Ka Lart e Poshtë

Tags


Keni parë ndonjëherë në qiellin e natës dhe keni pyetur veten se çfarë po ndodh atje lart? Pyetni një kozmolog dhe përgjigjja e tyre ka të ngjarë të jetë "Lart ku?" Nuk ka gjë të ngjashme me "lart" në hapësirën e jashtme. Ose "poshtë", për aq sa vlen. Po ju përzihet?

Pra sipas rastit

Sipas një studimi të botuar në shtator 2016, universi ndoshta nuk ka një drejtim të preferuar. Pra, nuk ka lart, poshtë, të djathtë, të majtë - asnjë orientim "korrekt". Studiuesit nga Universiteti i Kolegjit të Londrës dhe Kolegji Imperial besojnë se universi është isotropik, që do të thotë se duket njësoj pavarësisht se si e shihni atë.

Studiuesit vlerësojnë se ka vetëm 1 shans në 121,000 që universi të ketë një drejtim të preferuar - dëshmia më e mirë kjo për një univers isotropik. Ata ishin në gjendje të përcaktojnë këtë duke shikuar në sfondin e mikrovalëve kozmikë (CMB): tumnaja e lashtë që u lëshua nga Big Bang. Ekipi përdori anijen Planck të Agjencisë Hapësinore Evropiane, e cila mblodhi të dhëna nga viti 2009 deri në 2013, për të na dhënë matjet më të sakta të CMB-së.

Le të imagjinojmë për një sekondë që universi ka një drejtim "të drejtë" - domethënë, është anisotropik. Kjo do të thotë se gjithësia po zgjerohet me shpejtësi të ndryshme në drejtime të ndryshme nga një pikë qendrore ose një aks specifik, duke tërhequr dhe shtrirë CMB në forma dhe modele të identifikueshme. Të dhënat treguan se CMB është zhurmë e rastësishme dhe ndoshta nuk përfshin modele ose të dhëna të tjera që do të tregonin një univers anisotropik. Në thelb, universi është një përzierje e përzier mirë e sendeve të hapësirës që u rrit nga një supë universale homogjene.

Shumë pranë dështimit

Ideja që universi është isotropik është padyshim një lehtësim. "Është një analizë shumë më e plotë se në rastet e mëparshme," tha për Science Magazine Anthony Challinor, një kozmolog në Universitetin e Kembrixhit në Mbretërinë e Bashkuar, i cili nuk ishte i përfshirë në studim. "Çështja se si është isotropik universi është me rëndësi thelbësore". Kozmologët në punimet që bëjnë, dhe kanë bërë, mbështeten në supozimin se universi është isotropik. Po të mos ishte, atëherë ne mund të hidhnim pa frikë nga dritarja kuptimin tonë mbi evolucionin e universit derimë tani. Shpëtuam.

"Për herë të parë, me të vërtetë përjashtojmë anisotropinë me prova," thotë Daniela Saadeh, një kozmolog në University College London. "Më parë, e përjashtonim vetëm sepse nuk ishte vërtetuar."