Sunday

Gjë - e - Gjëza e Jetës dhe Vdekjes

Tags

Gjë - e - Gjëza e Jetës dhe Vdekjes

Ky kuiz logjik vjen tek ju në formën e një gjëegjëze.

Kuizi flet për diçka që mund të jetojë vetëm në dritë por vdes sapo drita i bie.

Ndoshta ky është një kuiz i thjeshtë për shumë nga ju edhe pse kuizi mundohet të rrisë shkallën e vështirësisë përmes imazhit që krijon konfuzion.

Përgjigjia e saktë zbulohet me poshte:Natyrisht përgjigjia e saktë është

"HIJA" 

e cili mund të ekzistojë vetëm nëse ka dritë por zhduket sapo drita i bie direkt.