Monday

Gjë - e - Gjëza e Punës së Dembelit

Tags

Gjë - e - Gjëza e Punës së Dembelit

Ky kuiz logjik vjen tek ju në formën e një gjëegjëze.

Kuizi kërkon përgjigje për një pyetje fare të thjeshtë në pamje të parë. Cila punë mbaron më shpejt po të punosh ngadalë dhe zgjat më shumë po të punosh më shpejt.
 
Ndoshta ky është një kuiz i thjeshtë për shumë nga ju edhe pse kuizi kërkon mprehtësi gjykimi.


Përgjigjia e saktë zbulohet me poshte:Natyrisht përgjigjia e saktë është

"PJEKJA E MISHIT NE HELL". 

Sepse sa më ngadalë ta rrotullosh hellin aq më mirë e më shpejt piqet mishi dhe e kundërta ndodh nëse i jep shpejt hellit.