Ofertë për Bizneset e Vogla - Reklamo në 1FAKT.com

 

Argëtohuni në 1Fakt me Teste Psikologjike, Kuize Logjike, Lojëra Inteligjente, Fakte e Kuriozitete si dhe Sondazhe e Opinione të pa-anëshme, të vërteta e tepër masive.

Shumë media serioze, brenda e jashtë Shqipërisë, mbështeten në Sondazhet dhe Opinionet tona  për të informuar publikun e gjerë. Ndër to përmendim TelegrafiGazeta Tema, Gazeta Panorama, Gazeta MAPO, Gazeta Exspress e shumë të tjera .

Puna jonë mbështetet në një ekip të mirëfilltë psikologësh e analistësh të cilët përgatisin edhe Testet Psikologjike, Kuizet Logjike apo Lojërat Inteligjente të cilat argëtojnë por edhe mësojnë njerëzit njëkohësisht.

Përse të reklamoni tek 1FAKT.al

Së pari, nëse tashmë keni vendosur të ndërmerrni një fushatë publicitare, duam t’ju sugjerojmë që mënyra më e mirë është që të diversifikoni mediat ku do të reklamoni. Efekti i fushatës do të jetë më i lartë.

Së dyti, jo ne, por realiteti ka imponuar të zgjidhni të reklamoni online. Numri i përdoruesve të internetit në Shqipëri është rritur ndjeshëm vitet e fundit, numri i personave që përdorin telefona smart apo tableta gjithashtu është shumëfishuar.

Së treti, si edhe tek cdo media tjetër, edhe për mediat online është evidente që duhet të zgjidhni ato më të vizituarat. Ne e plotësojmë prej kohësh këtë kusht, jemi ndër më të vizituarit bazuar ne te dhenat e meposhtme:


Ne flasim me FAKTE:

Na lejoni t'ju parashtrojme disa të dhëna mbi sitin tonë paraprakisht ofertës financiare për ju.

-1,100,000 herë vizitohet në muaj 1Fakt dhe trendi pritet të shkojë në rritje 

-Vizitorët shohin 6 faqe të ndryshme kur vizitojnë sitin tonë
 
-Vizitorët tanë përfshijnë mosha kryesisht të reja

-Raporti meshkuj-femra është pothuaj i barabartë në 1 Fakt.com

-Rreth 54% e vizitorëve kthehen në mënyrë të rregullt në sitin tonë edhe dy apo tre herë në ditë.

-75% e vizitorëve janë nga Shqipëria ndër të cilët 82% nga Tirana

-20% e vizitorëve janë nga KosovaDuke patur parasysh tendencën gjithmonë në rritje të përdorimit të internetit nga njerëzit dhe në mënyrë të vecantë nga bizneset, ndjehemi te sigurte se promovimi në portalin 1FAKT.al është alternativa më eficiente marketingun Tuaj.

Shërbimet

Nuk keni nevojë të endeni nga një agjenci në tjetrën për fushatat e marketingut, pasi në 1FAKT.al i gjeni të gjitha:

- reklama online,
- reklama me email,
- reklama ne rrjetet sociale,
- marketing me artikuj indirekt, PR, fushata vullnetare, promovime kulturore live etj.
- krijim reklame FALAS me audio, video, gif, foto etj.

dhe shumë shërbime të tjera.

Paketa Speciale

Për bizneset e vogla që ushtrojnë aktivitetin në Tiranë, reklamimi në sitin 1Fakt.al është ideal. Ato arrijnë të përfitojnë një shikueshmëri madhore me shpenzime minimale.

Për këtë arsye stafi i 1 Fakt ka përgatitur një paketë të veçantë për këto lloj biznesesh, qofshin ato online apo fizikisht të arritshëm. Në paketë përfshihen:

1. Reklamim me vendndodhje dhe format sipas dëshires tuaj në sitin e 1Fakt në mobile dhe desktop

2. Reklamim përmes artikujve (4 postime në muaj) lidhur me fushën ku vepron biznesi juaj. Gjithashtu ky artikull postohet edhe në faqet tona Facebook që kanë mbi 20,000 ndjekës online.

3. Reklamim me email i cili i dërgohet listës tonë cdo javë dhe ku do të shfaqet një ofertë apo një link për në sitin tuaj apo faqen tuaj Facebook.

Të gjitha këto shërbime ofrohet nga 1Fakt.al për vetëm 100 Euro/Muaj për një marëveshje minimale prej 3 (tre) muajsh.

Nëse kjo oferte ju intereson ju lutemi na kontaktoni përmes email: [email protected]